denizliyatagan
  Mezuniyet Dilekçesi
 

  T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

                  Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

 

 

 

 

                                                           

        Yüksekokulumuz   .................................      Programı (NÖ/İÖ) ........................ no’lu   öğrencisiyim.

        

         Tüm derslerimi ve stajlarımı tamamlayarak mezun olmuş durumdayım.

 

           Geçici mezuniyet belgemin tanzim edilerek tarafıma verilmesi hususunda;

 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

 

 

Adı-Soyadı   :……………...............

Tarih / İmza    :……………...............

                                                                                                         

 

 

 

Adres                                     :

 

Telefon                                   :

 

e-mail adresi                           :

 

Danışmanının adı-soyadı       :

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçici Mezuniyet Belgemin aslını elden teslim aldım.

 

 

 

Adı-Soyadı    :……………...............

Tarih / İmza    :……………...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ÖĞRENCİ AYRILMA BELGESİ

 

Adı ve Soyadı                      :……………………………………………..

 

Doğum Yeri / Tarihi            :……………………………………………..

 

Baba Adı                              :……………………………………………..

 

T.C. Kimlik No                    :……………………………………………..

 

Fakülte/Yüksekokul                       :……………………………………………..

 

Bölüm / Program                 :……………………………………………..

 

Öğrenci No                           :……………………………………………..

 

Mezuniyet/ Ayrılma tarihi:………………………………………………

 

Ayrılma nedeni                    : Mezuniyet            Kendi isteği ile

                                                                 Yatay Geçiş         Diğer

 

İkametgah adresi                 :………………………………………………

                                               :……………………………………………….

:……………………………………………….

Telefon                                 :Ev:0 (……)………………Cep:0 (……)…….

 

            Yukarıda açık kimliği yazılı olan öğrencimiz yukarıda belirtilen nedenden dolayı Fakültemizden/Yüksekokulumuzdan ayrılmaktadır.

            Büronuzdan ilişiğinin olup-olmadığının bildirilmesini arz / rica ederim.

 

 

                                                                                              Fakülte/Yüksekokul Sekreteri

 

 

B Ü R O

 

D Ü Ş Ü N C E L E R

 

   T A R İ H

 

    İSİM-iMZA

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                 (Öğrenci Harçları)                          (Rektörlük)                                                                                                                                                                                                                         

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.     (Rektörlük)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Merkez Kütüphane                        (Rektörlük)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Matbaa / Fotokopi      (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Ayniyat                        (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Kütüphane                  (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Döner Sermaye           (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Öğrenci Danışmanı    (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Bölüm/Program Bşk. (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

 

Öğrenci İşleri              (Fakülte / Yüksekokul)

 

İlişiği  Yok  Var

 

…./…./20…

 

 

NOT : Öğrenci Kimlik kartı Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna,

Sağlık Kartı ve Yemek Kartı olanlar; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na,

 

Teslim etmek zorundadır.

 

 
  Toplam bugüne kadar 99767 ziyaretçi (238259 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=