denizliyatagan
  2010-2011 YAZ ÖĞRETİMİ GENEL İŞLEYİŞİ
 

2010-2011 YAZ DÖNEMİ GENEL İŞLEYİŞİ

İRTİBAT NUMARALARI

1. Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

2. Ön Kayıt (Geçici kayıt) İşlemleri

3. Ders Ücretleri/Ödemeler

4. Ders Kayıt İşlemleri (Kesin Kayıtlar)

5. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler

6. Ücret İade İşlemleri

7. Yaz Dönemi Akademik Takvimi

Eğitim Fak.                      : 0 258 2961012-37
Fen – Edeb.Fak.               : 0 258 2963724-32
İkt. ve İd.Bil.Fak.            : 0 258 2962771-73
Mühendislik Fak.             : 0 258 2963174-75
Teknik Eğit.Fak.              : 0 258 2963017-18
Denizli Sağlık Y.O.           : 0 258 2962526
Fizik Ted.Ve Reh.Y.O.     : 0 258 2962311
Spor Bil.Ve Tek. Y.O.       : 0 258 2962857
Yabancı Diller Y.O. (Haz.): 0 258 2961509
Bekilli M.Y.O.                   : 0 258 7911490
Buldan M.Y.O.                  : 0 258 4318620
Çivril Atasay K. M.Y.O.     : 0 258 7138600
Denizli Meslek Y.O.          : 0 258 2123788
Honaz M.Y.O.                   : 0 258 8115070

 

1. Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

    Yaz Döneminde açılmak istenen dersler, ilgili bölümler tarafından bağlı olunan Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne; 23 Mayıs 2011 tarihine kadar bildirecektir.

     (Dersler belirlenirken; geçmiş dönemlerde dersi alan ve dersten kalan öğrenci sayısı, öğrenci başvuru ve talepleri ile dersi verecek öğretim elemanının durumu… gibi parametreler dikkate alınır.)

  Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine bölüm/program yönetimleri tarafından bildirilen dersler; Dekanlık/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu onayı ve talimatı ile birim öğrenci işleri personeli tarafından Ön Kayıt (Geçici Kayıt) için, 27 Mayıs 2011 tarihinde sistemde aktif hale getirilecektir.

    Açılması düşünülen ve sistemde aktif hale getirilen ders listeleri, ayrıca Öğrenci işleri Daire Başkanlığına 06 Haziran 2011 tarihine kadar yazı ile bildirilecek ve ilgili birim duyuru panoları ile Üniversite web sayfasında 06-10 Haziran 2011 tarihleri arasında ilan edilecektir.

     Açılması düşünülen ve sistemde Ön kayıt (Geçici kayıt) için tanımlanan derslerin dışında, Kesin kayıt günlerinde ilave ders açılması kayıt ve banka sistem sorunlarına yol açtığı için; 27 Mayıs 2011 tarihten sonra ders açma teklifleri dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle,  açılma olasılığı bulunan derslerin Ön kayıt (Geçici kayıt) tarihinden önce sistemde tanımlanması, bu konuda fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarımızın derslerin belirlenme aşamasında daha hassas olmaları gerekmektedir.

 2. Ön kayıt (Geçici kayıt) İşlemleri

    Diğer üniversite öğrencileri ve özel öğrenci kapsamında ders almak isteyen öğrenciler hariç, Yaz Döneminde ders almak isteyen Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerinin, 28 Mayıs-05 Haziran 2011 tarihleri arasında  http://pau.edu.tr/oidb internet adresinden almak istedikleri dersler için Ön kayıt (Geçici kayıt) yapmaları gerekmektedir.

     Ön kayıt sonuç raporlarına göre açılması muhtemel dersler sistemde tanımlanacağından ve kesin kayıt ekranında yer almayan derslere kayıt imkanı verilemeyeceğinden, Yaz Döneminde ders almak isteyen Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerinin Ön kayıt (Geçici kayıt) yapmaları menfaatlerine olacaktır.

 3. Yaz Dönemi Ücretleri  / Ödemeler

     Öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenerek YÖK web sayfası ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanır.

        Yaz Dönemine katılacak öğrencilerden alınacak ücretler, EK-1    de verilmiştir.

  

     

 

 

  Kesin kayıtlar için ders ücretleri, 13 Haziran ile 15 Haziran 2011 tarihleri arasında ödenecek olup, ödemeler aşağıda belirtilen açıklamalara göre yapılabilecektir:

Üniversitemiz öğrencilerinin ders ücretleri;

a)-Garanti Bankası'nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden PAÜ. Öğrenci numarası ile,

b)-Garanti Bankası internet bankacılığı,

c)-Garanti Paramatiklerden öğrenci numaraları önüne iki sıfır (00) ekleyerek 10 haneli öğrenci numarası ile ödenebilecektir.

Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin ders ücretleri;

Dersi almak istedikleri fakülte/yüksekokuldan sisteme kayıt olarak aldıkları geçici PAÜ. Numarasını kullanarak,

a)-Garanti Bankası'nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden PAÜ. Öğrenci numarası ile,

b)-Garanti Bankası internet bankacılığı,

c)-Garanti Paramatiklerden öğrenci numaraları önüne iki sıfır (00) ekleyerek 10 haneli öğrenci numarası ile ödenebilecektir.

Bankadan alınacak makbuz üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır :

  • Öğrenci Adı ve Soyadı
  • Öğrenci Numarası
  • Yatırılan Ücret  Tutarı

Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

Öğrencilerin, kayıt olmak istedikleri derslerin bilgilerine http://katalog.pau.edu.tr adresinden veya ilgili fakülte/yüksekokuldan erişmeleri, dersin sayısı, kredisi ve toplam tutarını hesaplayıp buna göre ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Azami 15* saat (teorik ve uygulama saati toplamı) sınırını aşmamak kaydıyla ders seçilebileceği, yatırılan ücret yetersiz olduğunda sistemden ders seçimi yapılamayacağı hususlarına da ayrıca dikkat etmeleri gerekmektedir.

*Senato Kararı ile azami ders alma sınırı, 2010-2011 Yaz Dönemi için 12 saat yerine 15 saat olarak uygulanacaktır.

Açılma yeterliğini sağlamayan derslerin yerine veya 15 öğrencinin altına düşmeden açılan dersin yerine (açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 15’in  altına düşmemesi)) başka derse kayıt olmak üzere; 16-17 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak kayıtlar için, öğrencilerin ilave ücret yatırmaları gerekiyorsa  ilave ücreti de belirtilen tarihlerde veya daha önceden ilgili bankaya ödemiş olması gerekmektedir.

Ücret Yatırma İçin Örnek;

Fen-Edebiyat  Fakültesi  normal öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi dersleri almak için ücret yatıracak olsun;(Aşağıdaki örnekteki ücretler, 2009-2010 Yaz Öğretimi ücretleridir.)

         

 

Top.

 

Eşdeğerliği

Kodu

Adı

Aldığı Okul

T

P

K

Saat

Ücreti

Olup Olmadığı

SBKY 401

Türk Siyasi Hayatı-I

İkt.ve İd.Bil.Fak.

3

0

3

3

54

*

TAR 224

Osmanlı Tarihi-II

Fen-Edebiyat Fak.

2

0

2

2

33

 

FENG 213

Gıda Mikrobiyolojisi

Mühendislik Fak.

2

2

3

4

95

*

Toplam : 182 TL.  para yatırması gerekmektedir.

Fen-Edebiyat  Fakültesi  İkinci öğretim öğrencisi ve aşağıdaki dersler için ücret yatırmış olsun;

           

Top.

 

Eşdeğerliği

Kodu

Adı

Aldığı Okul

T

P

K

Saat

Ücreti

Olup Olmadığı

SBKY 401

Türk Siyasi Hayatı-I

İkt.ve İd.Bil.Fak.

3

0

3

3

109

*

TAR 224

Osmanlı Tarihi-II

Fen-Edebiyat Fak.

2

0

2

2

67

 

FENG 213

Gıda Mikrobiyolojisi

Mühendislik Fak.

2

2

3

4

190

*

Toplam : 366 TL. para yatırması gerekmektedir.

* Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır, eşdeğerlik onayı almadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir.

NOT : Yönetmelik gereği, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programı öğrencileri hariç; alınmak istenen derslerin teori ve uygulama saati toplamının 15 saati aşmamasına dikkat edilecek ve  15 saatin üzerinde ders alınması mümkün olmayacaktır.          

4. Ders Kayıt İşlemleri (Kesin Kayıtlar)  

    Ön kayıtlarda olduğu gibi tüm öğrenciler;  http://pau.edu.tr/oidb  İnternet adresi üzerinden ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

     Ders ücretlerini 3 üncü maddede belirtilen açıklamalar ile “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci ve 11 inci madde hükümleri çerçevesinde yatıran Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yerden 13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında internet ortamında derslerini seçerek ders kayıtlarını yapacaklardır. Kayıt işlemleri, 15 Haziran 2011 tarihinde Saat: 24.00’de tamamlanacaktır.

      Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler almak istedikleri dersi/derslere; dersi açan fakülte/yüksekokullardan 13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında alacakları bilgiye (PAÜ. Öğrenci No: Ders Ücretleri) göre bankaya gerekli ödemeyi yaptıktan sonra yine 13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında internet ortamında derslerini seçerek kayıtlarını yapacaklardır.

     13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak kayıtların bitiminden sonra, açılma yeter sayısına (En az 15 öğrenci kaydı olan dersler) ulaşmış derslerin,  16 Haziran 2011 tarihinde açılması kesinleşmiş olacaktır.

    13-15 Haziran 2011 tarihlerinde ders kaydı yapmış öğrenciler, 16-17 Haziran 2011 tarihlerindeki EKLE-SİL-ONAYLA günlerinde açılma yeterliliğini sağlamayıp silinen derslerin yerine (ders kredisi fazlalığı nedeniyle ilave ücret yatırılması gerekiyorsa ilave ücretin de ilgili bankaya ödenmesi koşulu ile) açılma yeterliliğine ulaşan dersler arasından veya açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 15’in altına düşmemesi) açılan dersin yerine başka derse/derslere kayıt olabileceklerdir.

     15 öğrenci sayısına ulaşmamış olan dersler, 17 Haziran 2011 tarihinde sabah saat: 09.00’da sistemden silinecek veya ders üzerinde işlem yapılamayacaktır. Saat 10.00’dan itibaren 17 Haziran 2011 tarihi mesai bitimine kadar açılma yeterliliğini sağlamış derslere, 15 Haziran 2011 tarihine kadar herhangi bir ders için ücret yatırmış olan ve bankada ders almak için yeterli bakiyesi olan öğrenciler, isterlerse açılma yeterliliğini sağlamış derslere açılmayan dersleri üzerinden silerek kayıt olabileceklerdir. Ders almak için bankadaki bakiyesi yetersiz olan öğrenciler fark ücretini yatırdıktan sonra bu işlemi yapabileceklerdir. Ücret farkı olup, eksik ücreti olan öğrenciler Ekle-Sil yapamazlar.

      Alınması istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığı teyidinin bağlı olunan fakülte/yüksekokuldan alınmasından ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrencilerimiz sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci transkriptinde görünecek, ancak akademik ortalamaya katkısı olmayacaktır.

     Yaz Dönemi ders kayıtlarında danışman onayı aranmaz. Öğrencilerin, Ekle-Sil-Onayla günlerinde (16-17 Haziran 2011) seçtikleri dersleri sistemde onaylamaları zorunludur.

 5. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler

     2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği ilkelere göre;

     Yaz Döneminde ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman), ders ve sınav ücretleri, Yaz Dönemi ücretleri toplam miktarının % 70’ini aşmayacak şekilde, ayrıca ders saati ücretinin 5 katını, sınav ücretinin 3 katını geçmeyecek şekilde belirlenerek, ilgili fakülte/yüksekokulun ödenek havuzundan, ikinci paragrafta belirtilen parametrelere göre ücret tahakkuk ettirilir.

     Ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri derslerin toplam ders saati ile derse kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre ders ve sınav ücreti ödenir.

     Yaz Döneminde öğretim elemanları, Yaz Dönemi Yönetmeliği’nin 7 inci madde (5) inci bendine göre en fazla haftada toplam 20 saatlik teorik ve uygulamalı ders verebilirler, 20 saatten fazla ders veren öğretim elemanlarına fazla verdikleri ders saati için ücret ödenmez.

      Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’i geçerse ders şubeli olarak verilebilir. Ancak, şubelendirilen ders ayrı bir ders olarak ücretlendirilemez, derse kayıtlı öğrenci katsayısı uygulanarak ücretlendirilir.

6. Ücret İade İşlemleri

  1.    Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki kayıt sırasında öğrencinin vereceği IBAN numarasına doğrudan yapılacaktır. Yanlış ve hatalı verilen IBAN numaralarından kurumumuz sorumlu tutulamaz ve hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

 

 2.   Ekle-Sil-Onayla işleminden (17 Haziran 2011 tarihinden) sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret talebi olumsuz değerlendirilecek ve ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.  

Detay bilgi EK-2 de verilmiştir.           

7. Yaz Dönemi Akademik Takvimi

Yaz Dönemi Akademik Takvimi EK-3 de verilmiştir.

** Kesin kayıt tarihine kadar ilgili Fakülte/YO/MYO açılan derslerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

ŞubeNo

T

P

K

A

Ders Saati

Öğrenci Sayısı

 

ING 101

İNGİLİZCE - I

1

4

0

4

2

4

2

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ING 102

İNGİLİZCE - II

1

4

0

4

2

4

0

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 124

BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI

1

3

1

4

5

4

1

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 126

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

1

1

1

2

3

2

2

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 115

GENEL MUHASEBE

1

3

1

4

6

4

2

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 122

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

1

3

1

4

5

4

1

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 132

TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

1

2

0

2

2

2

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 223

VERGİ HUKUKU

1

3

1

4

4

4

0

 

311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.)

BMU 230

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

1

1

1

2

2

2

1

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BMU 224

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

1

3

1

4

4

4

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.)

BMU 227

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

1

2

1

3

3

3

3

 

311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.)

BMU 244

KONAKLAMA MUHASEBESİ

1

1

1

2

2

2

1

 

311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.)

BMU 229

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

1

1

1

2

2

2

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BAS 200

BİLGİSAYAR - I

1

2

1

3

2

3

2

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BAS 300

BİLGİSAYAR - II

1

2

2

3

2

4

1

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ

BAS 101

GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

1

2

0

2

3

2

0

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.)

BAS 222

PORTFÖY YÖNETİMİ

1

3

0

3

3

3

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.)

BAS 110

GENEL MUHASEBE - II

1

2

2

3

4

4

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.)

DTS 108

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

1

3

0

3

4

3

4

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

DTS 101

EKONOMİYE GİRİŞ

1

3

0

3

5

3

0

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

DTS 114

MAKRO İKTİSAT

1

3

0

3

4

3

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

DST 102

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

1

4

0

4

5

4

0

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

DTS 109

İSTATİSTİK

1

3

0

3

4

3

3

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

DTS 105

MUHASEBE - I

1

4

0

4

6

4

0

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

DTS 202

İHRACAT VE İTHALAT TEKNİKLERİ

1

3

0

3

4

3

0

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

DTS 203

İTHALAT VE İHRACAT MEVZUATI

1

3

0

3

3

3

0

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

DTS 211

ULUSLARARASI EKONOMİ

1

3

0

3

3

3

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

DTS 210

DIŞ TİCARET FİNANSMANI

1

3

0

3

3

3

0

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

DTS 214

AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

1

3

0

3

3

3

0

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.)

DTS 201

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ

1

3

0

3

3

3

0

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 123

GENEL İŞLETME

1

3

1

4

5

4

0

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 401

PAZARLAMA İLKELERİ

1

2

1

3

3

3

1

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 221

FİNANSAL YÖNETİM

1

3

1

4

5

4

0

 

755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 227

MALİYET MUHASEBESİ

1

3

1

4

4

4

3

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 412

YÖNETİM MUHASEBESİ

1

3

1

4

4

4

1

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 125

BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

1

1

1

2

4

2

1

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 134

İSTATİSTİK

1

1

1

2

2

2

0

 

313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

ISL 130

TİCARİ MATEMATİK

1

1

1

2

3

2

1

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

PLM 104

PAZARLAMA İLKELERİ - II

1

3

1

4

5

4

0

 

319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ

PLM 105

PAZARLAMA İLKELERİ - I

1

3

1

4

5

4

2

 

319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ

PLM 205

ULUSLARARASI PAZARLAMA

1

3

1

4

4

4

1

 

317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ

PLM 306

YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ

1

1

1

2

2

2

2

 

319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ

PLM 308

MARKET PAZARLAMACILIĞI

1

1

1

2

2

2

2

 

319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ

MAT 129

GENEL MATEMATİK

1

3

1

4

5

4

0

 

759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BUS 103

TİCARİ MATEMATİK

1

3

1

4

5

4

1

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BUS 102

GENEL EKONOMİ

1

3

0

3

5

3

1

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 755 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK, 756 - BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.), 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.), 317 - DIŞ TİCARET, 318 - DIŞ TİCARET (İ.Ö.), 313 - İŞLETME YÖNETİMİ, 314 - İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.), 311 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 312 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.), 319 - PAZARLAMA, 320 - PAZARLAMA(İ.Ö.), 320 - SATIŞ YÖNETİMİ, 319 - SATIŞ YÖNETİMİ, 314 - YÖNETİM, 313 - YÖNETİM

BUS 105

SEKRETERLİK BİLGİSİ

1

2

0

2

4

2

1

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.)

BUS 203

GENEL MUHASEBE

1

2

1

3

4

3

3

 

754 - A GRUBU, 753 - A GRUBU, 753 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, 754 - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö.)

BPG 102

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

1

3

1

4

4

4

1

 

759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.)

BPG 108

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ - I

1

3

1

4

5

4

1

 

759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.)

BPG 103

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1

3

1

4

6

4

0

 

759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.)

BPG 106

GRAFİK VE ANİMASYON

1

3

1

4

4

4

1

 

759 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI, 760 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.)

 


YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER FORMU
               
FAKÜLTE / Y.OKUL / ENS. : ÇİVRİL ATASAY KAMER M.Y.O.                  Tarih : …. /…./2011
Ders Kodu Optik Kod Ders Adı Kredi Toplam Ders Saati Dersi Açan Bölüm/Program 
T P K
BPG 106   Grafik ve Animasyon 3 1 4 4 Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)
BAS 200   Bilgisayar - I 2 1 3 3 Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö.)
BMU 124   Bilgisayar Büro Programları 3 1 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BAS 300   Bilgisayar - II 2 2 3 4 Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö.)
DTS 109   İstatistik 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
BUS 103   Ticari Matematik 3 1 4 4 Büro Yön. Ve Yön. Asist. (N.Ö.)
MAT 129   Genel Matematik 3 1 4 4 Pazarlama (N.Ö.)
BPG 108   Veri Tabanı Yönetim Sistemleri- I 3 1 4 4 Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)
ISL 134   İstatistik 1 1 2 2 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
DTS 202   İhracat ve İthalat Teknikleri 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
DTS 203   İthalat ve İhracat Mevzuatı 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
DTS 102   Dış Ticaret İşlemleri  4 0 4 4 Dış Ticaret (N.Ö.)
BMU 229   Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 1 1 2 2 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
ISL 130   Ticari Matematik 1 1 2 2 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
PLM 105   Pazarlama İlkeleri - I 3 1 4 4 Pazarlama (N.Ö.)
ISL 401   Pazarlama İlkeleri 2 1 3 3 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
BMU 227   Şirketler Muhasebesi 2 1 3 3 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BMU 223   Vergi Hukuku 3 1 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BMU 126   İşletme Becerileri Grup Çalışması 1 1 2 2 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BAS 101   Genel ve Teknik İletişim 2 0 2 2 Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö.)
BUS 105   Sekreterlik Bilgisi  2 0 2 2 Büro Yön. Ve Yön. Asist. (N.Ö.)
PLM 104   Pazarlama İlkeleri - II 3 1 4 4 Pazarlama (N.Ö.)
ISL 125   Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 1 1 2 2 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
PLM 306   Yeni Pazarlama Teknikleri 1 1 2 2 Pazarlama (N.Ö.)
PLM 308   Market Pazarlamacılığı 1 1 2 2 Pazarlama (N.Ö.)
PLM 205   Uluslararası Pazarlama 3 1 4 4 Pazarlama (N.Ö.)
ISL 123   Genel İşletme 3 1 4 4 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
DTS 101   Ekonomiye Giriş 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
DTS 108   Hukukun  Temel Kavramları 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
BMU 132   Ticaret Hukuku Bilgisi 2 0 2 2 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BMU 224   Türk Vergi Sistemi 3 1 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BAS 222   Portföy Yönetimi 3 0 3 3 Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö.)
BAS 110    Genel Muhasebe - II 2 2 3 4 Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö.)
BMU 230   Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 1 1 2 2 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
DTS 201   Dış Ticaret Muhasebesi 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
BMU 244   Konaklama Muhasebesi 1 1 2 2 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
BUS 203   Genel Muhasebe  2 1 3 3 Büro Yön. Ve Yön. Asist. (N.Ö.)
BMU 115   Genel Muhasebe 3 1 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
DTS 105   Muhasebe - I 4 0 4 4 Dış Ticaret (N.Ö.)
BMU 122   Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3 1 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
DTS 211   Uluslararası Ekonomi 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
DTS 214   AB ve Türkiye İlişkileri 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
DTS 210   Dış Ticaret Finansmanı 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
BUS 102   Genel Ekonomi 3 0 3 3 Büro Yön. Ve Yön. Asist. (N.Ö.)
DTS 114   Makro İktisat 3 0 3 3 Dış Ticaret (N.Ö.)
ISL 412   Yönetim Muhasebesi 3 1 4 4 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
ISL 221   Finansal Yönetim 3 1 4 4 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
ISL 227   Maliyet Muhasebesi 3 1 4 4 İşletme Yönetimi (N.Ö.)
BPG 102   Veri Yapıları ve Programlama 3 1 4 4 Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)
BPG 103   Algoritma ve Programlamaya Giriş 3 1 4 4 Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)
ING 101   Yabancı Dil - İngilizce - I 4 0 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
ING 102   Yabancı Dil - İngilizce - II 4 0 4 4 Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö.)
               
               
               
               
               
                      Öğr.Gör. Ahmet KARACA  
                                                  Müdür Yardımcısı     
  Toplam bugüne kadar 95055 ziyaretçi (231606 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=